Dagsordener og referater

Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 25. marts 2019
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 25. februar 2019

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 25. februar 2019.         

 

Beslutning

Godkendtes.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-8-19 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling, udvidet åbningstid samt udeservering til Trehøje Golf Café, 7480 Vildbjerg

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-9-19 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelser, udvidet åbningstid samt udeservering til Baren, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Eventuelt