Dagsordener og referater

Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 20. juni 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 22.01.01-G01-65-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Dialogmøde med repræsentanter fra Restauratørforeningen.

Sagsfremstilling

Dialogmøde med repræsentanter fra Restauratørforeningen. 

På mødet ønskes følgende punkter drøftet:

 

Klippekortsordning samt udeservering

 

EventueltBeslutning

Repræsentanterne fra Restauratørforeningen Bosse Nielsen og Brian Pedersen Greisen oplyste, at de var rigtig godt tilfreds med klippekortsordningen som var indført herunder antallet af dage der var mulighed for udvidet åbningstid, samt at de fortsat - såfremt der kommer nye events/koncerter i Boxen - stadig har mulighed for i få tilfælde at få tilføjet yderligere enkelte dage.

 

Samtidig var ønsket om udvidet åbningstid i studenterugen løst i samarbejde med politiet, bl.a. ved afholdelse af lukkede fester.

 

M.h.t. udeservering blev der givet en orientering om hvad udeservering er samt hvor og hvornår der skal søges. Der henvistes til hjemmesiden www.brugbyen.dk hvor der kan findes yderligere oplysninger herom.

 

Arne Ladegaard forespurgte hvor mange der nu er medlem af restauratørforeningen samt hvorledes de selv synes nattelivet fungerer.

 

Bosse Nielsen kunne oplyse, at der er 17 medlemmer af Restauratørforeningen. De føler ikke, at der er de store problemer i nattelivet. De er stadig mærket af krisen, folk går fortsat sent i byen og for hans vedkommende er der fortsat et begrænset publikum.

 

M.h.t. rockere i nattelivet er der fortsat "styr" på dem - de mødes dog fredag eftermiddag og går gerne gennem gå-gaden for ligesom at pointere at de er der, men der er fortsat enighed i branchen om ikke at lukke dem ind.

 

De er nemme at spotte, da de ofte har et anderledes udseende end flertallet, så derved er der ikke de store problemer med at sortere dem fra og nægte dem adgang.

 

Det aftaltes, at repræsentanterne indkaldes igen til dialogmøde med bevillingsnævnet i efteråret.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra møderne den 25. april samt 16. maj 2013

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra møderne den 25. april samt 16.maj 2013.

Beslutning

Godkendtes.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-46-13 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Crazy Daisy, Smallegade 1, 7400 Herning.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-45-13 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til City Café og Bodega, Herning. Endvidere anmodes om bestyrergodkendelser samt udvidet åbningstid.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Eventuelt