Dagsordener og referater

Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 19. december 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 22.01.01-G01-65-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Dialogmøde med repræsentanter fra Restauratørforeningen.

Sagsfremstilling

Dialogmøde med repræsentanter fra Restauratørforeningen. 

 

På mødet ønskes følgende punkter drøftet:

 

1. Uddannelsen af personalet.

2. Læres der konflikthåndtering blandt personalet.

3. Provision af salg.

4. Billige spiritus-priser

 

Eventuelt

Beslutning

I forbindelse med mødet med repræsentanterne for Restauratørforeningen blev det drøftet, hvorvidt personalet får nogen form for uddannelse. Hertil blev det oplyst, at der ikke er krav om uddannelse, men at der er tilbud på kurser.

 

Kurset er for barpersonale, runner samt dørmænd. Dørmænd skal dog være autoriseret. Herudover er der tilbud om førstehjælps kursus, der specielt er releteret med forhold/episoder i forhold til branchen.

 

Med hensyn til hvorvidt der læres konflikthåndtering blandt personalet kunne repræsentanterne fra Restauratørforeningen oplyses, at barpersonalet/runnere ikke får speciel kursus/læres konflikthåndtering.

 

De typiske konflikter opstår måske i baren, hvor gæsten ikke føler de får det de mener de har bestilt. Her serveres så bare én ny, og ellers kontaktes bestyreren, der håndterer konflikten. Barpersonalet drøfter i hovedtræk ikke med gæsten.

 

Konflikter opstår typisk ved dørmændene og de har lært/er uddannet til at håndterer de udfordringer der eventuelt vil opstå.

 

Personalet er typisk studerende som har det som et studiejob. Bartender skal minimum være 20, men hvor der ingen alder er på afryddere samt ansatte i garderoben.

 

Der er få fuldtidsansatte. Lønnen er på timebasis og der udbetales ingen provision. Enkelte personalegoder med rabat samt fri entre.

 

M.h.t. billige spiritus-priser var repræsentanterne for Restauratørforeningen enige i, at det er en ond cirkel man er kommet ind i, og at det strækker sig helt tilbage fra da Van Kok startede med at dumpe priserne. Politiet havde i denne forbindelse en samtale med Van Kok, som dog lukkede umiddelbart herefter.

 

Der var enighed om, at man gerne vil forsøge, at have en dialog i branchen om hvordan man håndterer pris-krigen, hvor der opfordres til større mængder af alkoholindtagelse på kort tid til billige penge.

 

Det blev aftalt, at Torben Aasborg fra Midt- og Vestjyllands Politi kontakter lokalpolitiet samt repræsentanterne for Restauratørforeningen m.h.t. på at få indkaldt til møde, således at der kan igangsættes en dialog.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 14. november 2013

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 14. november 2013.

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Orientering fra Trygt Natteliv

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-81-13 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om ændring af sammensætningen af bestyrelsen vedrørende Skarrildhus, 6933 Kibæk.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-86-13 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Anmeldelse om ændring af sammensætningen af bestyrelse vedrørende Scandic, Herning.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-79-13 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Gadespejlet, 7400 Herning.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-82-13 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelser til Pub'en, 7480 Vildbjerg.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-83-13 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til Sunds Grillen, 7451 Sunds.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-85-13 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til San Marco, 7400 Herning.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-80-13 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling til Petit Bar, 7400 Herning. Endvidere anmodes om bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid til kl. 04.00 på fredage og lørdage.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-84-13 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Vulkanen, 7400 Herning.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Eventuelt

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-88-13 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling til Arnborg Hallens Cafeteria, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-87-13 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om godkendelse af bestyrere til Petit, 7400 Herning.