Dagsordener og referater

Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 19. april 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 8. marts 2021

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 8. marts 2021.

Beslutning

Godkendtes.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-13-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelser til Pub'en, 7480 Vildbjerg

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-14-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Stakroge Beboer- og Kulturhus, 7270 Stakroge

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Eventuelt