Dagsordener og referater

Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 7. december 2020

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 7. december 2020.

Beslutning

Godkendtes.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-57-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelser, udvidet åbningstid samt udeservering til Pub'en, 7480 Vildbjerg

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-58-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udeservering til Grillen, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-59-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid til Pub'en, 7480 Vildbjerg

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-1-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til MCH Arena, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-2-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Cut Wagyu & Black Angus 481, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Eventuelt