Dagsordener og referater

Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 15. juni 2015
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 22.01.01-G01-65-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Dialogmøde med repræsentanter fra Restauratørforeningen.

Sagsresume

Dialogmøde med repræsentanter fra Restauratørforeningen.

Sagsfremstilling

Dialogmøde med repræsentanter fra Restauratørforeningen, herunder en opfølgning på status i nattelivet. 

Beslutning

Restauratørforeningen tager til efterretning at der ikke i indeværende byrådsperiode kan ændres på Bevillingsnævnets sammensætning. Bevillingsnævnet ønsker dialog med Restauratørforeningen, og meddeler at de foruden ved de 2 møder årligt, altid er velkommen til at rette henvendelse og få foretræde for nævnet, såfremt man ønsker at fremkomme/diskutere punkter/emner som er aktuelle.

 

Endvidere takker Restauratørforeningen for nævnets flexibilitet i forhold til behandlingen af udvidet åbningstid i forbindelse med FCM's guldfest.

 

I forhold til udeservering vil det være fint med en skrivelse fra Brug byen i forhold til proceduren m.v. i forbindelse med ansøgning om udeservering. Det blev aftalt, at det finder vi en løsning på

administrativt.

 

Studenterugen med udvidet åbningstid kører som en forsøgsordning dette år med. Efterfølgende sker der en evaluering hos Midt- og Vestjyllands Politi.

 

Samtidig kunne Restauratørforeningen nævne, at Old Irish Pub kører med gratis udskænkning i 1 time. Det blev aftalt, at Midt- og Vestjyllands Politi tager kontakt til Old Irish i forhold hertil.

 

Endvidere kunne Restauratørforeningen oplyse, at man vil afholde et møde med alle restauratører, dørmænd, bestyrere samt politiet for at få afstemt hvad forventningsniveauet er i forhold til hinanden. Man vil forsøge at få en dialog med alle parter.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 4. maj 2015

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 4. maj 2015.

 

Beslutning

Godkendtes

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Orientering fra Trygt Natteliv

 

Sagsnr.: 22.01.02-G01-4-13 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  
 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-27-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  
 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-28-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  
 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-29-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  
 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  
 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-38-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  
 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-26-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  
 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-25-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  
 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-39-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  
 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-31-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  
 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-37-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  
 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-36-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  
 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-33-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  
 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-35-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  
 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-34-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  
 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-32-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  
 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Eventuelt