Dagsordener og referater

Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 14. marts 2016
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 1. februar 2016

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 1. februar 2016.

  

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Orientering fra Trygt Natteliv

 

Sagsnr.: 22.01.02-G01-2-16 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Håndtering af udvidet åbningstid i forhold til klippekortsordning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-15-16 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Anmeldelse om ændring af sammensætning af bestyrelsen ved Sørvad Kultur- og Idrætscenter, Sørvad

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-14-16 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Center Hotel, Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-12-16 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelser samt udvidet åbningstid til Baren, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-13-16 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling til Gastro 13, Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-16-16 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Boheme Vin, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Eventuelt