Dagsordener og referater

Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 13. december 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 25. oktober 2012

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 25. oktober 2012.


Beslutning

Godkendtes.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Forslag til mødekalender 2013 for bevillinsnævnet.

Sagsfremstilling

Der fremsendes hermed forslag til kommende mødedatoer i bevillingsnævnet for 2013:

 

Mødedatoer:

24. januar 2013

14. marts 2013

25. april 2013

20. juni 2013

15. august 2013

3. oktober 2013

14. november 2013

19. december 2013

 

Møderne forventes påbegyndt kl. 15.30, og der holdes ét dialogmøde i foråret og ét i efteråret med repræsentanter fra Restauratørforeningen.

Beslutning

Godkendtes.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Orientering fra Trygt Natteliv

 

Sagsnr.: 22.01.02-G01-4-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Opfølgning på orienteringen om udstedelse af lejlighedstilladelser.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-60-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Anmodning om genovervejelse af bevillingsnævnets afgørelse.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-73-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Anmeldelse om ændring af sammensætning af bestyrelsen ved Jensens Bøfhus, Østergade 32, Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-68-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Sportscenter Hernings Cafeteria, Herning.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-71-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Betty Boop, Herning.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-67-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbeviling samt bestyrergodkendelse til Textilforums Cafeteria, Vestergade, Herning.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-66-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til Papatya 2, 7480 Vildbjerg.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-72-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid til Betty Boop, 7400 Herning.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-69-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling til Vidlbjerg Chicken & Burger, Vildbjerg.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-70-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling til Aktiv Fritid, Herning.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-53-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Orienteringen om lukningen af El Toro, Herning.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Eventuelt

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-74-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Zwei Grosse Bierbar, Herning.