Dagsordener og referater

Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 10. maj 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 22. marts 2012.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 22. marts 2012.Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-20-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Piano, Østergade 25, 7400 Herning.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-21-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Jensens Bøfhus, Herningcentret, Merkurvej, 7400 Herning.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-22-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Heart Café, Birk Centerpark 8, Herning.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-23-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse for Kai Lyngby Lodahl, til Cafeteriet Sportscenter Herning, Holingknuden 3, Herning.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Eventuelt