Dagsordener og referater

Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 8. december 2014
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 22.01.01-G01-65-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Dialogmøde med repræsentanter fra Restauratørforeningen.

Sagsresume

Dialogmøde med repræsentanter fra Restauratørforeningen.

Sagsfremstilling

Dialogmøde med repræsentanter fra Restauratørforeningen. 

På mødet ønskes følgende punkter drøftet:

 

Klippekortsordning, åbne døre og vinduer samt udeservering

 

Eventuelt


Beslutning

Formanden for Bevillingsnævnet bød velkommen til respræsentanterne for Restauratørforeningen.

 

For Restauratørforeningen var mødt Henning Bøge Hvidtfeldt (Crazy Daisy, p.t. formand) samt Jan Taulbjerg (Fox & Hounds, næstformand).

 

Henning Bøge Hvidtfeldt orienterede om møde med Styregruppen for Trygt Natteliv, hvor restauratørerne havde været indkaldt. Restauratørforeningen havde i en periode været ikke eksisterende. Efterfølgende var det lykkedes at få startet Restauratørforeningen op igen, hvor han p.t. var valgt som formand og Jan Taulbjerg fra Fox & Hounds som næstformand.

 

Det var lykkkedes at få en bred sammensætning af medlemmer der repræsenterer diskoteker, barer, cafeer, hoteller samt Messecenter Herning i foreningen, hvilket giver

muligheder for et bredt samarbejde til gavn for branchen samt for Herning som by.

 

Klippekortsordningen blev drøftet, og der var fra repræsentanterne fra Restauratørforeningen et ønske om en mere fleksibel ordning. Mener ikke, at en klippekortsordning med 10 klip vil være holdbar.

 

Udfordringen ligger i, at de forskellige brancher har forskellige behov og ønsker om udvidet åbningstid. Eventuelt i forbindelse med koncerter, messer og kongresser i byen var det ofte af stor betydning for eventuelt cafeerne/pub's i byen, at de på hverdage kunne have længere åbent. Dette er ikke relevant for diskotekerne.

 

Repræsentanterne for Restauratørforeningen mener, at man i Herning bør have en drøftelse af om man vil have liv i midtbyen, ligeledes på hverdage, således at man fortsat kan være en by med messer og kongresser. De har en opfattelse af, at såfremt man ikke kan tilbyde udvidet åbningstid ligeledes på hverdage, vil messer m.v. blive flyttet til Århus/København.

 

Repræsentanterne for Restauratørforeningen havde ligeledes et ønske om, at man i forbindelse med eventuelle heldagsoplevelser, flere dags begivenheder m.v. i byen kunne have et tæt samarbejde om udvidet åbningstid.

 

Med hensyn til klippekortsordningen blev det aftalt, at Restauratørforeningen fremsender en liste for første halvår 2015 med datoer/dage til Bevillingsnævnet med ønsker om udvidet åbningstid.

 

Bevillingsnævnet vil ikke lægge sig fast på et fast antal af dage, hvortil der kan meddeles udvidet åbningstid.

 

Åbne døre og vinduer - hertil var der ikke umiddelbart de store bemærkninger/udfordringer, hverken fra restauratørernes side eller fra politiets side.

 

Udeservering. Bevillingsnævnet gjorde opmærksom på, at såfremt restauratørerne ønsker udeservering skal dette søges samtidig med bevillingen. Får man ikke søgt på dette tidspunkt, kan man dog efterfølgende søge om udeservering via Midt- og Vestjyllands Politi. Tilladelsen til udeservering er gældende for samme tidsperiode som alkoholbevillingen.

 

Der blev fra repræsentanterne gjort opmærksom på, at det ved ansøgninger om fornyelser af bevillinger er for besværligt at søge og der er en lang arbejdsgang.

 

Hertil kunne Midt- og Vestjyllands Politi oplyse, at der overordnet fra p.t. arbejdes på at fremkomme med en lettere arbejdsgang.

 

Repræsentanterne stillede ligeledes spørgsmål ved, hvorfor det er 2-årig bevillinger. Om der ikke kan differenceres herfra, således at man ved fornyelser eventuelt kunne få længere bevillinger.

 

Bevillingsnævnet orienterede om, at diskotekter ikke får mere end 2 årige bevillinger set ud fra, at man vil følge udviklingen på stedet og i byen, og såfremt det her bliver nødvendigt at stille nye krav i bevillingerne, vil perioden være for lang inden alle i givet fald er omfattet af de nye krav, hvilket vil give en ulige fordeling af krav til restauratørerne.

 

Ellers mener Bevillingsnævnet også, at man ser på de enkelte steder og giver forskellige længder på tilladelser alt afhængig af hvilket sted, økonomi m.v. der ansøger.

 

Henning Bøge Hvidtfeldt oplyste, at man fra Restauratørforeningen havde et ønske om, at der i Bevillingsnævnet var brancherepræsentanter repræsenteret.

 

Hertil kunne Bevillingsnævnet oplyse, at det havde der tidligere været, men at de sjældent deltog i møderne.

 

Samtidig oplystes, at der normalt afholdes 2 møder årligt med repræsentanter for Restauratørforeningen, men såfremt de havde emner eller ønsker som de ønskede at drøfte med Bevillingsnævnet, var de altid velkommen til at rette henvendelse, og dermed få mulighed for at deltage i møde med Bevillingsnævnet.

 

Henning Bøge Hvidtfeldt oplyste, at der i februar 2015 afholdes ordinær generalforsamling i Restauratørforeningen, og at man håbede på en bred bestyrelse.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 27. oktober 2014

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 27. oktober 2014.

Beslutning

Godkendtes.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-73-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelser til Petit Bar, Bredgade 41, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-74-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  
 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-68-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til Viking Kiosk, Tjørring, Hovedgade 39, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-72-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Hoppeloppeland, Åkirkebyvej 10, Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-75-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Herning Hallens Restaurant, Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-76-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Herning Kongrescenter, Østergade 37, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-67-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid til Old Irish Pub, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-71-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Keglestuen, Jernbanegade 9 st., Hammerum, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-69-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Divan Kultur- og Selskabslokaler, Industrivej Syd 1 B, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-70-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelser samt udvidet åbningstid til Zwei Grosse Bierbar, Silkeborgvej 5, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Eventuelt

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-77-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Crazy Daisy, Smallegade 1, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-78-14 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Bryggeriet, 7400 Herning