Dagsordener og referater

Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 7. december 2015
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 22.01.01-G01-65-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Dialogmøde med repræsentanter fra Restauratørforeningen

Sagsresume

Dialogmøde med repræsentanter fra Restauratørforeningen.

Sagsfremstilling

Dialogmøde med repræsentanter fra Restauratørforeningen, herunder en opfølgning på status i nattelivet. 

Repræsentanterne fra Restauratørforeningen har oplyst, at de IKKE ønsker at deltage denne gang, da de ingen punkter har som de ønsker sat på dagsordenen.

Beslutning

Der var enighed om blandt nævnets medlemmer, som havde deltaget i mødet med Brug Byen i forbindelse med revision af reglerne for udeservering, at mødet havde været rigtig godt, og at der var en positiv stemning fra Restauratørforeningen.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 2. november 2015

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 2. november 2015.

 

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Orientering fra Trygt Natteliv

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-76-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Anmeldelse om ændring af sammensætning af bestyrelsen/direktionen ved Logernes Fællesforening, Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-80-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Anmeldelse om ændring af sammensætning af bestyrelsen/direktionen ved Team Teatret, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-80-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Foreningen Team Teatret, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-78-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling til Gastro 13, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-77-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling til Arnborg Cafeteria, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-75-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling, udvidet åbningstid samt udeservering til Murphy's, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-79-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Restaurant Flammen, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Eventuelt herunder fastsættelse af mødedatoer samt tid for 2016