Dagsordener og referater

Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 6. september 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 21. juni 2012

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 21. juni 2012.


Midt- og Vestjyllands Politi indstiller 21. juni 2012, pkt. 35:Bevillingsnævnet, 21. juni 2012, pkt. 35:

Godkendt.

Beslutning

Godkendtes.

 

Sagsnr.: 22.01.02-G01-4-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Orientering om udstedelse af lejlighedstilladelser.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-37-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Anmeldelse om ændring af sammensætning af bestyrelsen vedrørende Jensens Bøfhus, Herning-Centret, Merkurvej, Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-38-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Anmeldelse om ændring af sammensætning af bestyrelsen ved Jensens Bøfhus, Østergade 32, Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-36-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Baren, Østergade 11, Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-35-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelser til Baren, Østergade 11, Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-33-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om udeservering til Musses Pub, Lind

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-32-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Seaside, Sunds, samt udvidet åbningstid på fredage og lørdage.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-34-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt udvidet åbningstid til Restaurant Vædderen, Jernbanegade 14, 6933 Kibæk

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-39-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt udvidet åbningstid til Coctails and dreams, Bethaniagade 14, 7400 Herning.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Eventuelt