Dagsordener og referater

Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 6. februar 2017
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 19. december 2016

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 19. december 2016.  

 

Beslutning

Godkendt.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Orientering fra Trygt Natteliv

 

Sagsnr.: 22.01.02-G01-2-16 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om udvidet åbningstid 1. halvår 2017 i forhold til klippekortsordning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-1-17 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelser til Danhostel Herning, Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-2-17 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling m.v. ved Café Fremad, Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-4-17 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om udeservering til Pub'en, Vildbjerg

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-3-17 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om udeservering til Old Irish Pub, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-5-17 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om forhåndstilsagn om alkoholbevilling til Kibæk Pizza og Kebab House, Kibæk

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-78-16 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling m.v. til Sushimania, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-79-16 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling m.v. til Sushimania, Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Eventuelt

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-6-17 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til A Hereford Beefstouw, Herning