Dagsordener og referater

Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 5. august 2019
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 17. juni 2019

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 17. juni 2019.          

 

Beslutning

Godkendtes.

 

Sagsnr.: 22.01.02-G01-1-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om udvidet åbningstid i forhold til klippekortsordningen, 2. halvår 2019

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-33-19 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Anmeldelse om ændring af sammensætningen af bestyrelsen ved Nordisk Film Biografer, Bio City Herning, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-34-19 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelser til Vestre Hjørnet, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-32-19 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Hyggefabrikken, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-35-19 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelser, udvidet åbningstid samt udeservering til Fox & Hounds, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Eventuelt

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-36-19 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning fra Rudis Catering ApS om udeservering til Dirty Ranch, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-37-19 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning fra Lars Rosenkvist Jensen om udeservering til Vestre Hjørnet, 7400 Herning