Dagsordener og referater

Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 5. marts 2018
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 30. januar 2018

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Orientering fra Trygt Natteliv

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-8-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling til Studsgård Minihal, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-9-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling til Kiosken, Timring Sportscenter, 7480 Vildbjerg

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Eventuelt