Dagsordener og referater

Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 4. oktober 2021
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 26. august 2021

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 26. august 2021.

Beslutning

Godkendtes.

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Orientering fra Trygt Natteliv

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-41-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse, udvidet åbningstid samt udeservering til Murphy's Pub, 7400 Herning

 

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Eventuelt