Bevillingsnævn

Byrådet i Herning Kommune har nedsat et Bevillingsnævn. Nævnet skal træffe afgørelse i sager, der efter Bevillingsloven er henlagt til byrådet.

Bevillingsnævnet udsteder alkoholbevillinger. Og de godkender ansøgninger om fornyelse af alkoholbevillinger. De godkender også bestyrere.

Nævnet består af seks medlemmer. De er udpeget af Byrådet og Politidirektøren, der efter loven er fast medlem af nævnet.

I Herning Kommune har Bevillingsnævnet følgende sammensætning.

  • Ulrik Hyldgaard (V)
  • Søren Meldgaard (V)
  • Gitte Hornshøj (V)
  • Lone Nielsen (G)
  • Annette Hansen Hindkjær (B)
  • Henrik Horsted Jørgensen (G)
  • Politidirektør Jens Kaasgaard
Bartender hælder is i mojito (drink)

Kontaktinfo

Annette Nielsen
Sekretær
Tlf.: 96282323
Mobil: 23638880
Send e-mail til annette.nielsen@herning.dk

 

Brug altid en sikker mail, hvis din besked indeholder personlige eller følsomme oplysninger.