Beboerklagenævn

Her på siden kan du læse alt om Beboerklagenævnet.

Hvordan behandler vi en sag?

Beboerklagenævnet henter selv de nødvendige oplysninger hos sagens parter og eventuelt hos offentlige myndigheder.

Oplysningerne indgår i afgørelsen, og sagens parter får tilbudt at kommentere på oplysningerne.

Hvis en sags modpart ikke vil udtale sig i en sag, kan nævnet træffe afgørelse i overensstemmelse med den anden parts påstand. Det er nævnet dog ikke forpligtet til.

Nævnet sender afgørelsen til ud både lejer, udlejer og andre relevante repræsentanter.