Beboerklagenævn

Her på siden kan du læse alt om Beboerklagenævnet.

Hvordan indbringer jeg en sag for Beboerklagenævnet?

Ønsker du som lejer eller udlejer hjælp fra Beboerklagenævnet til at træffe en afgørelse, skal du indbringe sagen skriftligt. Det må gerne ske via mail.

Husk at vedlægge fornøden dokumentation. For eksempel en lejekontrakt.