Beboerklagenævn

Her på siden kan du læse alt om Beboerklagenævnet.

Hvilke sager kan Beboerklagenævnet behandle?

Beboerklagenævnet har ikke kompetence til at træffe afgørelse i alle typer af sager om lejeforhold.

De mest almindelige typer af sager, hvor nævnet kan træffe afgørelse, er:

 • Betaling for istandsættelse efter fraflytning, herunder også spørgsmål om udgifternes rimelighed.
 • Afregning af beboerindskud eller depositum.
 • Mangler ved det lejede.
 • Udlejers overholdelse af de formelle regler for varsling af lejeforhøjelse.
 • Pligt til indvendig vedligeholdelse af boligen.
 • Forbrugsregnskaber.
 • Spørgsmål om ret til fremleje, bytteret og ret til fortsættelse af lejemålet.
 • Husordensovertrædelse.
 • Beboerdemokratiets beslutninger i forhold til selve beslutningsprocessen.
 • Udlejers overholdelse af udlejningsreglerne.

Beboerklagenævnet har blandt andet ikke kompetence til at træffe afgørelse om:

 • Huslejens størrelse.
 • Opsigelse eller ophævelse af lejemål.