Beboerklagenævn

Her på siden kan du læse alt om Beboerklagenævnet.

Få råd og vejledning

Beboerklagenævnet er ikke et rådgivningsorgan og yder derfor ikke vejledning til parterne.

Nævnets sekretariat kan alene vejlede om, hvordan du konkret bærer sig ad med at indbringe en sag.

Hvis du som lejer har brug for råd og vejledning, kan du søge hjælp enten ved en lejerorganisation, advokatvagten eller ved en advokat. Det forventes, at du melder sig ind i lejerorganisationen, hvis du ønsker at få hjælp her. Advokatvagten er gratis.