Udvalg: Beboerklagenævn
Mødedato: 23. september 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

1. Indsigelse mod forbrugsopgørelsen

2. Indsigelse mod forbrugsopgørelsen