Udvalg: Beboerklagenævn
Mødedato: 23. september 2014
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

1. Indsigelse mod forbrugsopgørelsen

Sagsnr.: 03.12.20-K02-2-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod forbrugsopgørelsen

 

2. Indsigelse mod forbrugsopgørelsen

Sagsnr.: 03.12.20-K02-4-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod forbrugsopgørelsen