Udvalg: Beboerklagenævn
Mødedato: 21. februar 2012
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

1. Klage vedrørende fugt.

2. Klage vedrørende varme.

3. Klage vedrørende fraflytning.

4. Klage vedrørende fraflytning.