Udvalg: Beboerklagenævn
Mødedato: 14. oktober 2016
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

4. Klage vedrørende indsigelse mod varmeregnskab

5. Klage vedrørende fraflytning