Udvalg: Beboerklagenævn
Mødedato: 14. oktober 2016
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

5. Klage vedrørende fraflytning

Sagsnr.: 03.12.20-K02-4-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende fraflytning