Udvalg: Beboerklagenævn
Mødedato: 13. april 2018
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

1. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning