Udvalg: Beboerklagenævn
Mødedato: 13. april 2018
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

1. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning

Sagsnr.: 03.12.20-K02-11-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning