Udvalg: Beboerklagenævn
Mødedato: 6. december 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

12. Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning