Udvalg: Beboerklagenævn
Mødedato: 6. september 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

3. Klage vedrørende fraflytning

4. Klage vedr. røg fra ventiler.