Udvalg: Beboerklagenævn
Mødedato: 6. september 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

3. Klage vedrørende fraflytning

Sagsnr.: 03.12.20-K02-2-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende fraflytning