Udvalg: Beboerklagenævn
Mødedato: 6. marts 2015
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

3. Klage vedrørende opsætning af hegn

Sagsnr.: 03.12.20-K02-9-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende opsætning af hegn