Udvalg: Beboerklagenævn
Mødedato: 2. april 2013
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

1. Indsigelse mod varmeregnskab 2011

Sagsnr.: 03.12.20-K02-16-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Indsigelse mod varmeregnskab 2011

 

2. Klage vedrørende forbrug

Sagsnr.: 03.12.20-K02-17-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende forbrug