Dagsordener og referater

Udvalg: Beboerklagenævn
Mødedato: 30. marts 2020
Mødested:

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.12.20-K02-7-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning