Dagsordener og referater

Udvalg: Beboerklagenævn
Mødedato: 30. marts 2015
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.12.20-K02-8-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende nabostridigheder