Dagsordener og referater

Udvalg: Beboerklagenævn
Mødedato: 28. oktober 2019
Mødested: A1.22, indgang A, 1. sal

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.12.20-K02-3-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende mangler