Dagsordener og referater

Udvalg: Beboerklagenævn
Mødedato: 26. juni 2019
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.12.20-K02-2-19 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende husorden