Dagsordener og referater

Udvalg: Beboerklagenævn
Mødedato: 19. november 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.12.20-K02-4-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning