Dagsordener og referater

Udvalg: Beboerklagenævn
Mødedato: 18. december 2012
Mødested: A3.42

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.12.20-K02-13-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende lejlighedsændring

 

Sagsnr.: 03.12.20-K02-15-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende skimmelsvamp

 

Sagsnr.: 03.12.20-K02-14-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende husdyrhold