Dagsordener og referater

Udvalg: Beboerklagenævn
Mødedato: 18. april 2016
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.12.20-K02-1-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende manglende betaling