Dagsordener og referater

Udvalg: Beboerklagenævn
Mødedato: 14. maj 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.12.20-K02-2-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedr. larm