Dagsordener og referater

Udvalg: Beboerklagenævn
Mødedato: 13. marts 2017
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.12.20-K02-9-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage over beboer

 

Sagsnr.: 03.12.20-K02-7-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende vedligeholdelsespligt