Dagsordener og referater

Udvalg: Beboerklagenævn
Mødedato: 12. december 2016
Mødested: A3.31

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.12.20-K02-6-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning