Dagsordener og referater

Udvalg: Beboerklagenævn
Mødedato: 12. august 2016
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.12.20-K02-2-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende fraflytning m.v.

 

Sagsnr.: 03.12.20-K02-3-16 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning