Dagsordener og referater

Udvalg: Beboerklagenævn
Mødedato: 8. maj 2012
Mødested: C3.14

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.12.20-K02-4-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende vasketider

 

Sagsnr.: 03.12.20-K02-2-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende nyt køkken i lejemålet

 

Sagsnr.: 03.12.20-K02-5-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende skimmelsvamp

 

Sagsnr.: 03.12.20-K02-1-12 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende de beboerdemokratiske beslutninger