Dagsordener og referater

Udvalg: Beboerklagenævn
Mødedato: 6. december 2017
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.12.20-K02-10-17 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende istandsættelse ved fraflytning