Dagsordener og referater

Udvalg: Beboerklagenævn
Mødedato: 6. september 2013
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.12.20-K02-2-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende fraflytning

 

Sagsnr.: 03.12.20-K02-1-13 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedr. røg fra ventiler.