Dagsordener og referater

Udvalg: Beboerklagenævn
Mødedato: 6. marts 2015
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.12.20-K02-8-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende nabostridigheder

 

Sagsnr.: 03.12.20-K02-9-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende opsætning af hegn