Dagsordener og referater

Udvalg: Beboerklagenævn
Mødedato: 4. februar 2015
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.12.20-K02-6-14 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedrørende hegn