Dagsordener og referater

Udvalg: Beboerklagenævn
Mødedato: 1. oktober 2018
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

Sagsnr.: 03.12.20-K02-3-18 Sagsbehandler: Marianne Mølsted  

Klage vedr. mangler